Yenilik(İnovasyon) Sürecinde Endüstri Mühendisliği

Karadeniz Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Kulübü, yenilik sürecinde Endüstri Mühendislerinin rolünün farkındalığının artırılması amacıyla Endüstri Mühendisliği öğrencilerine yönelik 13 Mart 2015 tarihinde MA2 amfisinde saat 13:00’de konferans düzenlemiştir. Konferansa KTÜ İİBF öğretim üyesi Doç. Dr. İlker Murat AR Endüstri Mühendisliği Kulübü öğrencilerinin daveti üzerine konuşmacı olarak katılmıştır.